Elevernes trivsel og sundhed er en forudsætning for læring og et godt skoleliv.

Ressourcecentret

På Kochs Skole er vi i gang med en proces, hvor vi opbygger et videns- og rådgivningscenter for lærerne. Vi vil både fysisk og digitalt gøre det muligt for lærerne at kunne få oplysning, vejledning, supervision og sparring i forhold til problemstillinger omkring børn og klasser. Vi samler vores forskellige vejlederfunktioner under en hat, herunder også vores eksterne samarbejdspartnere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og sundhedsplejerske m.m.)

Vejlederfunktionerne der bliver tilknyttet vores ressourcecenter er: læsevejleder, matematikvejleder, AKT-vejleder (adfærd-kontakt-trivsel), specialpædagogisk vejleder, it-vejleder, it-rygsæk vejleder og DSA-vejleder (Dansk Som Andetsprog).

Den daglige drift af ressourcecenteret varetages af en ressourcecenterkoordinator i daglig tale kaldet ”vejviser”.

Du finder vejlederne og ressourcecenterkoordinatorens kontaktoplysninger nederst på siden.

Den åbne rådgivning

Den åbne rådgivning er stedet, hvor børn, forældre og ansatte på Kochs Skole kan henvende sig, hvis de har problemer eller overvejelser, som de gerne vil snakke om eller have hjælp til. Rådgivningen foretages af en psykolog med flere års erfaring indenfor børne-  og ungeområdet. En samtale med hende tager udgangspunkt i ens egen oplevelse af situationen og de ønsker, man har om at ændre den. De ting, der tales om i rådgivningen, kommer ikke videre, med mindre den, der henvender sig, selv har et ønske om det. Dog gælder reglen om underretningspligt også i rådgivningen.

Hvorfor rådgivning?
Alle mennesker oplever kriser på tidspunkter i deres liv, det gælder både for børn, unge og voksne. Nogle kriser udvikler sig til at blive så akutte og fylde så meget i vores liv, at der kan være behov for at søge ekstra hjælp og støtte, og derved kaste nyt lys over situationen og finde frem til nye handlemuligheder. Når det er tilfældet, er den åbne rådgivning et tilbud. At fortælle om sine overvejelser kan i sig selv betyde, at problemerne bliver mere overskuelige. At snakke dem igennem med en anden kan give nye perspektiver og muligheder. Samtalen kan give ideer til, hvad man selv kan gøre for at lette situationen, hvordan man kan få andre til at hjælpe sig, eller hvor man kan søge hjælp. Alt efter hvilken problematik eller bekymring I kommer med, finder vi i fællesskab ud af, hvordan vi bedst støtter op omkring jer, hvad enten det drejer sig om en enkelt rådgivningssamtale eller et forløb over tid.

Hvis man laver en aftale på forhånd, er man er sikker på at komme til. Rådgivningen er åben hver mandag og onsdag.

Du finder rådgivningen i Underhuset. Underhuset ligger i kælderen under biblioteket – indgang fra Trøjborgvej eller via trappen til kælderen på biblioteket (indgang C).

Du finder kontaktoplysningerne til den Åbne rådgivning nederst på siden.

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

De enkelte klasselærere og UU-vejlederne står til rådighed med vejledning til elever og forældre i forhold til valg af skolegang, uddannelse og erhvervsfremtid. Skolen udbyder samme ordninger inden for introduktionskurser, brobygning og praktik som de kommunale skoler.

Alle elever, der har afsluttet 9. og 10.klasse i Aarhus Kommune er omfattet af UU-vejledning til de fylder 25 år, såfremt de ikke omfattes af anden vejledning på en ny uddannelsesinstitution. Afslutter man sit skoleforløb på en efterskole, vejledes man også senere hen af Kochs Skoles UU-vejledere.

Læs meget mere her: UU-Århus-Samsøs hjemmeside

Hent UU’s nye app til din smartphone. Søg efter “aarhusung”

Sundhedsplejerske

Vi er tilknyttet Århus Kommunes sundhedspleje. Du kan læse mere om sundhedplejen på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Du finder kontaktoplysningerne til skolesundhedsplejersken nederst på siden.

Tandlæge

Elever fra Kochs Skole kan benytte Tandplejen Aarhus’ klinik på Tandlægeskolen. Klinikken tilbyder forebyggende tandpleje, tandeftersyn og tandbehandling.

Tandpleje er gratis i Tandplejen Aarhus fra fødslen og til den dag, hvor de unge fylder 18 år.

Tandplejen samarbejder med Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og med Tandlægeskolen og har fælles venteværelse og reception. Brug indgangen fra Høegh Guldbergsgade – og følg skiltene til den kommunale tandklinik.

Du finder yderligere oplysninger til Tandplejens Klinik på Aarhus Kommunes hjemmeside.