Skrevet af Johanne Sønderlund Birn, forælder og medlem af Fællesbestyrelsen, 22.04.13

Også denne gang kommer indlægget her på bloggen til at handle om lockout – desværre. Det kunne have været rart, hvis der var en helt almindelig skoledag at tage udgangspunkt i. Det er der ikke, og desværre ser det heller ikke ud til, at der bliver det i denne uge. Det er efterhånden ved at trække tænder ud. De pasningsmuligheder der kunne bruges i de første uger, er måske er ved at være udtømte, det samme er feriedagskontoen – og tålmodigheden. Og børnene savner kammerater, lærerne og deres hverdag.

I bestyrelsen savner vi også hverdagen og en del af de punkter, der egentlig skulle være behandlet på det seneste bestyrelsesmøde blev udskudt til lærerrepræsentanterne igen får mulighed for at deltage. I stedet var dagsordenen præget af lockout, og de mulige konsekvenser som lockouten kan få. Vi diskuterede forskellige scenarier. Beslutninger er det svært at træffe, før vi kender de endelige betingelser og konsekvenser. Spørgsmål er der ellers rigeligt af; Hvad sker der med de klaser, der ikke kommer på lejrskole? Bliver der udbetalt statstilskud i lockout perioden? Skal de klasser, der skal til eksamen have erstatningstimer? Skal alle elever have et ekstra modul til næste år? Skal der kompenseres for aflyste samtaler og forældremøder?

Forhåbentligt ved vi mere til næste bestyrelsesmøde, så vi kan træffe de rigtige beslutninger, der giver børn, medarbejdere og ledelse de bedste betingelser for den hverdag, der kommer.

Vi krydser alle sammen fingre for, at vi snart får vores skole og hverdag tilbage. Og ikke mindst får nogle retningslinjer, som vi kan handle efter.