Vores nye 10. klasse er udviklet under overskriften “Dit liv – dit valg”. Den er kort fortalt et tilbud, hvor du selv sammensætter dit skoleår. Der er naturligvis obligatorisk undervisning i de almindelige 10. klasses fag: dansk, engelsk og matematik, men derudover er der en række valgfag, som vælges for en periode. En beskrivelse af de fire perioder finder du under menupunktet perioder

10. klasse på KOCHS skole i Århus

Dit liv – dit valg

Man kan ønske det samme valgfag i flere perioder eller ønske at skifte. Der er med andre ord mulighed for at vælge fordybelse i enkelte fag, en bred indsigt i mange forskellige fag, eller en kombination. Der er hver uge plads til et stort valgfag og 3 små (to hvis man vælger fortsættersprog). Vi vægter fælles aktiviteter på tværs af klasserne og er på den måde et godt alternativ til en efterskole.

Se beskrivelse af valgfag under de forskellige perioder nedenfor.

Et skema kan f.eks. se sådan ud:

08.30-10.00 Matematik
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 1. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Engelsk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 2. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Matematik
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 3. Lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Stort valgfag
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Stort valgfag
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 Stort valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.
08.30-10.00 Engelsk
10.00-10.30 Pause
10.30-12.00 Dansk + kl.t.
12.00-12.45 Pause
12.45-14.15 Fællestid / lille valgfag
14.15 – Evt. eftermiddags-aktiviteter.

Valgfag

Man kan ønske det samme valgfag i flere perioder eller ønske at skifte. Der er med andre ord mulighed for at vælge fordybelse i enkelte fag, en bred indsigt i mange forskellige fag, eller en kombination. Der er hver uge plads til et stort valgfag og 3 små (to hvis man vælger fortsættersprog). Vi vægter fælles aktiviteter på tværs af klasserne og er på den måde et godt alternativ til en efterskole.

Valgfagene ligger i blokke á 90 min.

Store valgfag – 3 blokke, hvilket svarer til en hel dag.
Mellemstore valgfag – 2 blokke.
Små valgfag – 1 blok.

Store valgfag

3 blokke, hvilket svarer til en hel dag

Science
Fælles og selvvalgte projekter med emner inden for hele scienceområdet. For eksempel: Ekskursioner til observatoriet, Århus Universitet Science & Technology, robotter, genteknologi & CRISPR, foredrag i søauditorierne, nanoteknologi, kroppens immunforsvar, relativitetsteori og kvanteteori, dissektion af fisk, stens geologiske kredsløb, og meget andet.

Dans
Her beskæftiger vi os med en bred vifte af genrer indenfor hip hop og de latinamerikanske danse. Der kræves ingen forudsætninger – alle bliver udfordret uanset om de har danset før.

Musik
Vores musiklærer, som selv er uddannet fra Konservatoriet, underviser sammen med studerende fra Konservatoriets rytmiske afdeling. Vi vil have stort fokus på at spille rytmisk musik i praksis, i de genrer, vi nu måtte have mest lyst til, og vi har 3 musiklokaler til rådighed, så vi har mulighed for at lave 3 bands, som kan øve samtidig. Det giver en fed dynamik at have de unge musikere fra Konservatoriet “på besøg”, da de er meget engagerede og ved, hvad der rører sig på musikscenen. De studerende modtager løbende supervision og vejledning af deres egen lærer fra Konservatoriet og afvikler deres eksamenspraktik og tager deres afgangseksamen i forløbet.

Film
Større og mindre filmprojekter med undervisning i alle delelementer fra idé til færdigt produkt. Alt i moderne udstyr. Foran og bagved kameraet. Samarbejde med Station Next/Århus Filmværksted.

Samfundsfag
Overblik over hvad der sker i verden, både den lokale, den nationale og den internationale. Nutidige og aktuelle emner også med et historisk perspektiv. Kulturelle forskelle og befolkningers forskellige livsvilkår. Og ikke mindst, mange debatter hvor meninger, holdninger og synspunkter bliver udfordret.

Kunst og Design
Arbejde med egne kunst- og designprojekter med fokus på alle faser fra idé til færdigt produkt. Undervisning i form, farve og forskellige håndværksmæssige teknikker. Inspirationsture, ekskursioner til forskellige udstillinger og besøg hos kunstnere og designere på deres egne værksteder.

Mellemstore valgfag

2 blokke á 90 minutter.

Tysk
Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve både mundtligt og skriftligt.

Fransk
Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve både mundtligt og skriftligt.

Små valgfag

1 blok á 90 minutter.

Fysik / kemi
Både en chance for at samle faget op, og arbejde med nye svære udfordringer. Målet er at kunne gå til den valgfri 10. klasses prøve. Emner udvælges inden for begge fagområder.

Dans
Som i det store valgfag.

Musik
Indholdet er som det store valgfag, bare i mindre skala.

Film
Der arbejdes med mindre filmprojekter og forskellige genre: optagelser, redigering, lyd, klipning etc. Med andre ord, alt hvad der hører til filmprodution.

Historie
Forståelse af historiens kronologi, og hvordan handlinger fører til konsekvenser der igen fører til nye handlinger etc. Der vil i hver periode blive slået ned på et sted i historien, som stadig har betydning for måden vi lever på i dag.

Samfundsfag
Nutidige og aktuelle emner i et samfundsfagligt perspektiv.

Idræt
Med udgangspunkt i alsidige idrætsformer, arbejdes med teknikker, færdigheder, konditionstræning, kropsbygning og ernæring.

Filosofi
Lær at filosofere selv, og i fællesskab med andre, ud fra de sokratiske dialektiske principper. Filosofiske grundbegreber og paradigmer. Diskutér meningen med livet, samt forhold dig til hvordan du kan have en personlig etik i et normløst samfund uden en fælles forståelse af moral? Teoretisk og praktisk filosofi.

Psykologi
Hjernens opbygning og dens funktioner. Med afsæt i neurovidenskaben arbejdes med menneskets handlen og ageren. Kognitive processer, Almen og anvendt psykologi. Øvelser i fx stresshåndtering, tillid, selvtillid.

Kunst og Design
Arbejde med mindre kunst- og designprojekter. I hver periode fokuseres på enkelte temaer og teknikker, f.eks. keramik, streetart, grafisk tryk og stringart. Vi vil i arbejdet bruge byen og dens værksteder og udstillingssteder som inspiration.

Digital foto
Arbejd med de nye billedbehandlingsteknikker – alle trin fra råmateriale til færdigbearbejdet produkt. Billedmanipulation med alle formål.

Spansk
Find ud af om spansk er noget for dig. Faget er tænkt som begynderfag, men du skal nok lære nok til at klare dig, næste gang du tager til Spanien. I foråret 2016 tog vi til Madrid på studietur. Vi vil gerne derned igen! Vil du med?

Cambridge-engelsk
Are you interested in improving your communication skills in English for use in everyday life, work and study? Then Cambridge English could be for you. Our exam course is of an international standard for language ability. This means that our Cambridge English exam is accepted by over 20,000 universities and employers and can open doors to higher education, improve employment opportunities and because it is globally recognised, can increase learners’ choices for study or work all over the world.  The course is at Cambridge Level B2. Due to the Cambridge exam fee, it will be necessary to pay an extra kr. 2175 if you wish to follow this course. The course takes a school year and will therefore run throughout all three periods. Learn more Cambridge English: First (FCE)

Lektietime
Hjælp til alt det der er svært. Hver gang er der en lærer til stede med enten engelsk, dansk eller matematik som hovedfag. Oftest kan du få rigtig god hjælp til flere forskellige fag.