Vores nye 10. klasse er udviklet under overskriften “Dit liv – dit valg”. Den er kort fortalt et tilbud, hvor du selv sammensætter dit skoleår. Der er naturligvis obligatorisk undervisning i de almindelige 10. klasses fag: dansk, engelsk og matematik, men derudover er der en række valgfag, som vælges for en periode. En beskrivelsen af de fire perioder finder du nedenfor.

1. Periode – Afklaring og identitet

afk

HVEM ER JEG? HVEM ER VI?
I denne første periode, som går fra sommerferien til efterårsferien, arbejdes i alle fag under overskriften ”Afklaring og identitet”.

Her går det ud på at forstå egen forudsætning for læring, der er fokus på selvstændighed og gruppedynamik og der arbejdes med betydningen af fællesskabet. I denne periode ligger også en introtur med en enkelt overnatning.

Der vælges mellem flg. valgfag:
Tysk eller fransk som fortsættersprog, Fysik / Kemi, Spansk for begyndere, Science, Psykologi, Film, Musik / sang, Dans, Historie, Samfundsfag, Idræt, Filosofi, Træ / metal, Billedkunst, IT, Digitalt foto, Lektiecafe.

Se beskrivelse af valgfag

2. periode – Faglige kompetencer

fag

HVAD VIL JEG? HVAD VIL VI?
I denne periode, som går fra efterårsferien til juleferien, arbejdes under hovedoverskriften ”Hensigt og kompetencer”. Her skal alle elever ud i obligatorisk brobygning på 2 ungdomsuddannelser i henholdsvis 2 dage og 3 dage. I denne periode skal du også lave ”Obligatorisk Selvvalgt Opgave” (OSO), som er en slags projektopgave, som tager udgangspunkt i en uddannelse eller et job.

Der er i denne periode mulighed for at vælge en udvidet 3-ugers brobygning på Århus Katedralskole, hvor du rigtigt prøver at gå på en gymnasial ungdomsuddannelse. Undervisningen varetages af Katedralskolens lærere ligesom der afleveres opgaver til dem. En fantastisk mulighed for afklaring i forhold til, om en gymnasial uddannelse er noget for dig!

Der kan i denne periode også vælges ”faglig opsamling”, hvis du har nogle faglige huller, der trænger til at blive lukket. Eneste almindelige valgfag i denne periode er Tysk / fransk og Fysik / kemi.

Se beskrivelse af valgfag

3. Periode – Verden omkring dig

ved

HVAD KAN JEG? HVAD KAN VI?
I denne periode, som går fra juleferien til uge 8, arbejdes under overskriften ”Udsigt og verden omkring dig”. Her har alle fag fokus på at se ud i verden, at forstå globalisering i mange perspektiver og forstå betydningen af eget ansvar.

Der vælges mellem flg. valgfag:
Tysk eller fransk som fortsættersprog, Fysik / Kemi, Spansk for begyndere, Science, Psykologi, Film, Musik / sang, Dans, Historie, Samfundsfag, Idræt, Filosofi, Træ / metal, Billedkunst, IT, Digitalt foto, Lektiecafe.

Se beskrivelse af valgfag

4. Periode – Præsentation & Formidling

pr

HVAD GØR JEG? HVAD GØR VI?
I denne sidste periode frem mod årets afslutning arbejdes under overskriften ”Præstation og formidling”.

Der er fokus på en oversigt over året, repetition og de afsluttende prøver. Der arbejdes med at blive dygtigere til præsentation og præstation og at få overblik over egen proces.

Særlig valgfag kun i denne periode er Retorik og præsentationsteknik.

I uge 15 tager vi på studietur – destinationen er Madrid.

Der vælges i øvrigt mellem flg. valgfag:
Tysk eller fransk som fortsættersprog, Fysik / Kemi, Spansk for begyndere, Science, Psykologi, Film, Musik / sang, Dans, Historie, Samfundsfag, Idræt, Filosofi, Træ / metal, Billedkunst, IT, Digitalt foto, Lektiecafe.

Se beskrivelse af valgfag