Vi vægter udvikling af skolen, så børnene er bedst muligt klædt på til at møde fremtidens udfordringer. På Kochs kan og må alle deltage i idéudviklingen af skolen. Skolen afsætter løbende et stort beløb til kompetenceudvikling og til udviklingsprojekter, så vi hele tiden sikrer, at vi gør det så godt vi kan, og samtidig er åbne for og nysgerrige efter at gå nye veje.

Samme mål – anden vej

Vi gør meget af det samme, som de gør i folkeskolen – vi underviser efter de samme overordnede mål og fører til de samme afgangsprøver. Vores lærere har taget den samme uddannelse, og vi samarbejder med de samme kommunale folk: PPR, UU-vejleder osv.

Vi er dog ikke forpligtede til at gøre som i folkeskolen, så der hvor vi gør det, er det et aktivt valg, fordi vi synes, det er den bedste løsning.

Vi vil noget, vi vil det gerne på en kreativ og nytænkende måde og vi vil det sammen, så vores værdier – fællesskaber, kreativitet og virkelyst – gennemsyrer skolen.

Ved deltagelse i undervisning og samtaler med børn og voksne efterlades jeg med indtrykket af en velfungerende udviklingsorienteret skole præget af en behagelig, åben og konstruktiv atmosfære.

– Certificeret tilsynsførende Leif Vibild,
Cand. Pæd. Generel Pædagogik, Lektor i Pædagogik.
Fra tilsynsrapporten 2013-14

Hvordan skiller Kochs Skole sig ud fra andre skoler?

Skolen har igennem årene haft mange udviklingsprojekter, der har ført til, at vi har den skole, vi har i dag. Vores fritidsordning (FO) er f.eks.en integreret del af skolen med de samme voksne og i de samme lokaler. I indskolingen har vi ikke-fagdelt undervisning, og på 7. årgang har de naturskole ugentligt. Dette er gode eksempler på, hvordan vi tilpasser skolen til det, vi finder godt at gøre.

På Kochs Skole prioriteres lejrture højt, da vi mener, at det intensive samvær styrker relationerne og dermed børnenes trivsel. Alle vores klasser er på lejrtur én gang om året – indtil 8. klasse i Danmark og i 9. og 10. klasse i udlandet.

Kompetenceudvikling

På trods af færre tildelte økonomiske ressourcer søger skolen at bevare sin praksis med at afsætte et stort beløb til kompetenceudvikling og til udviklingsprojekter, så vi hele tiden sikrer, at vi gør det så godt, vi kan og samtidig er åbne for og nysgerrige efter at gå nye veje.

I de kommende år vil opmærksomheden i kompetenceudvikling rettes mod implementering af Google Apps for Education, udvikling af skolebiblioteket til et pædagogisk læringscenter, vidensdeling blandt ansatte, at give skolen en yderligere international dimension, samt at udvikle Kochs10 og vores Summer Camp som vi startede i 2015.