Vi stræber efter, at børnene føler ansvar for fællesskaber på og udenfor skolen og oplever medborgerskab. Vi arbejder med børnenes selvværd og indfølingsevne samt deres evne til at kunne give og modtage feedback. På Kochs Skole vægter vi uddannelse med fokus på et højt fagligt niveau, kreativitet i alle fag og stærke sociale kompetencer. Det er vores mål, at børnene forbliver nysgerrige og handlekraftige gennem hele livet.

Hvad har børnene med i bagagen, når de forlader skolen?

Vores forskellige samarbejdspartnere i lokalområdet og de uddannelsesinstitutioner, som børnene kommer videre til, siger, at børnene fra Kochs Skole er selvstændige, reflekterende og meget dygtige til at samarbejde. Vores børn klarer sig også godt i statistikkerne med målbare resultater.

Kreativitet i alle fag

Der findes mange læringsmetoder, og børn lærer forskelligt. Vi tilstræber, at arbejde kreativt i alle fag og i 0.-5. klasse prioriterer vi at have 10 emneuger om året, og i 6.-9. klasse har vi 6 uger om året, hvor vi bryder skemaerne op for at kunne arbejde mere tværfagligt. Det kunne være at lave en forestilling, undersøge et vandhul, arbejde med at forskønne skolens områder eller i de ældste klasser at lave projektopgave.

Hvordan får vi robuste børn?

Vi er overbeviste om, at trivsel ikke fremmes på bekostning af et højt fagligt niveau, men tværtimod er en forudsætning for det. Ved at arbejde målrettet med trivsel, forskellighed og kvaliteter i klassefællesskaber på skolen kan vi være med til at styrke flere børns vilje og mod til at træffe egne valg og få øje på egne drømme.

Det primære arbejde med trivsel ligger naturligvis i det daglige arbejde i klasserne, men derudover har vi forskellige tiltag på skolen, der kan understøtte dette:

Vi har uddannet to AKT-lærere, der arbejder med Adfærd, Kontakt og Trivsel. En af deres opgaver er f.eks. at afholde trivselsdage ved overgangen mellem 5. og 6. årgang. En anden opgave er at uddanne udvalgte børn fra 4. og 5. klasse til ”Engle på arbejde”. Børnene får et kursus i at kunne håndtere småkonflikter i frikvartererne og til at have øje for børn, der har brug for at blive hjulpet i gang med at lege.

Hos de store børn på 7.-9. årgang arbejdes der 5-6 gange i løbet af skoleåret med MOT, som er et norsk trivselsprogram. Resultaterne fra brug af MOT i Norge er overvældende og peger på større selvtillid, optimisme, indlæringsevne, læringslyst og frem for alt MOD hos de unge. MOT er et konkret bud på en måde at have dialog med de ældste elever om inklusion og trivsel i praksis.

Alle mennesker oplever kriser på visse tidspunkter i deres liv, det gælder både for børn, unge og voksne. Nogle kriser udvikler sig til at blive akutte og fylde så meget i vores liv, at der kan være behov for at søge ekstra hjælp og støtte og derved kaste nyt lys over situationen og finde frem til nye handlemuligheder. Derfor har vi prioriteret at ansætte vores egen psykolog i Åben Rådgivning.